PIRSA:13030118

Introduction by Neil Turok

APA

Turok, N. (2013). Introduction by Neil Turok. Perimeter Institute. https://pirsa.org/13030118

MLA

Turok, Neil. Introduction by Neil Turok. Perimeter Institute, Mar. 08, 2013, https://pirsa.org/13030118

BibTex

     @misc{ pirsa_13030118,
      doi = {},
      url = {https://pirsa.org/13030118},
      author = {Turok, Neil},
      keywords = {},
      language = {en},
      title = {Introduction by Neil Turok},
      publisher = {Perimeter Institute},
      year = {2013},
      month = {mar},
      note = {PIRSA:13030118 see, \url{https://pirsa.org}}
     }
     

Neil Turok Perimeter Institute for Theoretical Physics

Talk Type Other