PIRSA:15110049

PSI 2015/2016 Condensed Matter - Oleg Tchernyshyov - Lecture 8

APA

Tchernyshyov, O. (2015). PSI 2015/2016 Condensed Matter - Oleg Tchernyshyov - Lecture 8. Perimeter Institute. https://pirsa.org/15110049

MLA

Tchernyshyov, Oleg. PSI 2015/2016 Condensed Matter - Oleg Tchernyshyov - Lecture 8. Perimeter Institute, Nov. 18, 2015, https://pirsa.org/15110049

BibTex

     @misc{ pirsa_PIRSA:15110049,
      doi = {},
      url = {https://pirsa.org/15110049},
      author = {Tchernyshyov, Oleg},
      keywords = {},
      language = {en},
      title = {PSI 2015/2016 Condensed Matter - Oleg Tchernyshyov - Lecture 8},
      publisher = {Perimeter Institute},
      year = {2015},
      month = {nov},
      note = {PIRSA:15110049 see, \url{https://pirsa.org}}
     }
     

Oleg Tchernyshyov Johns Hopkins University - Department of Physics & Astronomy